top of page

Spio filicornis

Reino: Animalia

Filo: 

Clase:

Orden:

Familia:

Annelida

Polychaeta

Spionida

Spionidae

Hábitat:

GBIF NatMIP Fish Collection code

1519885338078_e=2147483647&v=beta&t=oof_9sZIbGYoOyJ4mLYFrfOYjaAiwBN3BMxMSRG3tQo.jpg

GBIF NatMIP Fish Collection link

Referencia bibliográfica

Maze et. al (1993)

Actualización:

1/5/20

Spio filicornis
Spio filicornis
Spio filicornis
Spio filicornis
bottom of page