top of page

Gnathia vorax

(Lucas, 1849)

Reino: Animalia

Filo: 

Clase:

Orden:

Familia:

Arthropoda

Malacostraca

Isopoda

Gnathiidae

Hábitat:

Pt: Pranizas ectoparasitário sobre peixes.
Es: Pranizas ectoparásitas en peces.
En: Pranizas ectoparasitic on fish.

GBIF NatMIP Fish Collection code

NatMIP-CMIs-0058

1519885338078_e=2147483647&v=beta&t=oof_9sZIbGYoOyJ4mLYFrfOYjaAiwBN3BMxMSRG3tQo.jpg

GBIF NatMIP Fish Collection link

Referencia bibliográfica

Dexter (1992)

Gomes et al. (2022a)

Actualización:

30/1/23

Gnathia vorax
Gnathia vorax
Gnathia vorax
Gnathia vorax
bottom of page