top of page

Anura

Res

Loureiro et. al (2010), García et. al (1995)

Referencia bibliográfica

Autor fotografía:

Wikimedia Commons

Taxonomía:

Loureiro et. al (2010)

Leyenda

Presencia:

  • Res: residente

  • End: endémico de la Península Ibérica

  • Nind: no indígena

Pelobates cultripes

LVVP (Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, 2006):

  • VU: vulnerable

  • NT: casi amenazado

  • LC: poco preocupante

  • NA: no aplicable

Pelobates cultripes

Nombre común

Sapo de esporóns, Sapo-de-unha-negra

Reino: Animalia

Filo:

Chordata

Clase:

Amphibia

Orden:

Pelobatidae

Familia:

Presencia:

LVVP:

LC

Actualización:

12/2/20

bottom of page