Sylvia cantillans

Nombre común

Papuxa carrasqueira - Toutinegra-de-bigodes, Toutinegra-carrasqueira

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Clase: Aves

Orden:

Passeriformes

Familia:

Sylviidae

Presencia:

MigRep

LVVP:

LC

Referencia bibliográfica:

Núñez (1985)

Taxonomía:

Bruun et. al (2002)

Actualización:

3/9/20

Leyenda

Presencia:

  • Vis: población visitante

  • MigRep: población migradora reproductora

  • Res: población residente

  • Rep: población reproductora

LVVP (Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, 2006):

  • VU: vulnerable

  • NT: casi amenazado

  • LC: Poco preocupante

  • EN: en peligro

  • CR: críticamente en peligro

  • DD: información insuficiente

Autor fotografía:

Antonios Tsaknakis

Sylvia cantillans